Trstená

3 368,04 km

Celkovo na bicykli

871

Počet jázd

842,01 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Trstená
Štatutárny zástupca
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Počet obyvateľov
7 124
Registrovaných tímov/účastníkov
15 / 47
Najazdených km/účastníka
71,66 km
Koordinátor mesta
Mgr. Katarína Matušíková
Telefónne číslo
-
VÚC
Žilinský kraj

364,53 km

Celkovo chôdza

163

Počet jázd

98,79 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Trstená
Štatutárny zástupca
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Počet obyvateľov
7 124
Registrovaných tímov/účastníkov
15 / 47
Najazdených km/účastníka
7,76 km
Koordinátor mesta
Mgr. Katarína Matušíková
Telefónne číslo
-
VÚC
Žilinský kraj

40,58 km

Celkovo verejnou dopravou

1

Počet jázd

6,86 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Trstená
Štatutárny zástupca
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Počet obyvateľov
7 124
Registrovaných tímov/účastníkov
15 / 47
Najazdených km/účastníka
0,86 km
Koordinátor mesta
Mgr. Katarína Matušíková
Telefónne číslo
-
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2023