Turany

2 413,18 km

Celkovo na bicykli

556

Počet jázd

603,30 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Turany
Štatutárny zástupca
Ing. Dušan Novysedlák
Počet obyvateľov
4 161
Registrovaných tímov/účastníkov
6 / 20
Najazdených km/účastníka
120,66 km
Koordinátor mesta
Peter Kračmer
Telefónne číslo
0915751115
VÚC
Žilinský kraj

8,20 km

Celkovo chôdza

6

Počet jázd

2,22 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Turany
Štatutárny zástupca
Ing. Dušan Novysedlák
Počet obyvateľov
4 161
Registrovaných tímov/účastníkov
6 / 20
Najazdených km/účastníka
0,41 km
Koordinátor mesta
Peter Kračmer
Telefónne číslo
0915751115
VÚC
Žilinský kraj

201,46 km

Celkovo verejnou dopravou

14

Počet jázd

34,05 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Turany
Štatutárny zástupca
Ing. Dušan Novysedlák
Počet obyvateľov
4 161
Registrovaných tímov/účastníkov
6 / 20
Najazdených km/účastníka
10,07 km
Koordinátor mesta
Peter Kračmer
Telefónne číslo
0915751115
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2023