Tvrdošín

7 518,61 km

Celkovo na bicykli

518

Počet jázd

1 879,65 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Tvrdošín
Štatutárny zástupca
Ing. Ivan Šaško
Počet obyvateľov
8 870
Registrovaných tímov/účastníkov
12 / 40
Najazdených km/účastníka
187,97 km
Koordinátor mesta
Roman Jurinec
Telefónne číslo
+421908352853
VÚC
Žilinský kraj

98,52 km

Celkovo chôdza

76

Počet jázd

26,70 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Tvrdošín
Štatutárny zástupca
Ing. Ivan Šaško
Počet obyvateľov
8 870
Registrovaných tímov/účastníkov
12 / 40
Najazdených km/účastníka
2,46 km
Koordinátor mesta
Roman Jurinec
Telefónne číslo
+421908352853
VÚC
Žilinský kraj

193,44 km

Celkovo verejnou dopravou

38

Počet jázd

32,69 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Tvrdošín
Štatutárny zástupca
Ing. Ivan Šaško
Počet obyvateľov
8 870
Registrovaných tímov/účastníkov
12 / 40
Najazdených km/účastníka
4,84 km
Koordinátor mesta
Roman Jurinec
Telefónne číslo
+421908352853
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2023