Veľké Kapušany

1 000,21 km

Celkovo na bicykli

187

Počet jázd

250,05 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Veľké Kapušany
Štatutárny zástupca
PaedDr. Peter Petrikán, PhD.
Počet obyvateľov
8 679
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 10
Najazdených km/účastníka
100,02 km
Koordinátor mesta
Gabriela Fedičová
Telefónne číslo
-
VÚC
Košický kraj

0 km

Celkovo chôdza

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Veľké Kapušany
Štatutárny zástupca
PaedDr. Peter Petrikán, PhD.
Počet obyvateľov
8 679
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 10
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Gabriela Fedičová
Telefónne číslo
-
VÚC
Košický kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Veľké Kapušany
Štatutárny zástupca
PaedDr. Peter Petrikán, PhD.
Počet obyvateľov
8 679
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 10
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Gabriela Fedičová
Telefónne číslo
-
VÚC
Košický kraj

Výsledky pre rok 2023