Veľký Šariš

2 617,05 km

Celkovo na bicykli

620

Počet jázd

654,26 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Veľký Šariš
Štatutárny zástupca
JUDr. Viliam Kall
Počet obyvateľov
6 595
Registrovaných tímov/účastníkov
11 / 33
Najazdených km/účastníka
79,30 km
Koordinátor mesta
Veronika Lazoríková
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

294,59 km

Celkovo chôdza

71

Počet jázd

79,83 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Veľký Šariš
Štatutárny zástupca
JUDr. Viliam Kall
Počet obyvateľov
6 595
Registrovaných tímov/účastníkov
11 / 33
Najazdených km/účastníka
8,93 km
Koordinátor mesta
Veronika Lazoríková
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

753,62 km

Celkovo verejnou dopravou

118

Počet jázd

127,36 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Veľký Šariš
Štatutárny zástupca
JUDr. Viliam Kall
Počet obyvateľov
6 595
Registrovaných tímov/účastníkov
11 / 33
Najazdených km/účastníka
22,84 km
Koordinátor mesta
Veronika Lazoríková
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2023