Vranov nad Topľou

225,69 km

Celkovo na bicykli

119

Počet jázd

56,42 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Vranov nad Topľou
Štatutárny zástupca
Ing. Ján Ragan
Počet obyvateľov
20 955
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 4
Najazdených km/účastníka
56,42 km
Koordinátor mesta
Anna Ungrádyová
Telefónne číslo
0907550656
VÚC
Prešovský kraj

8,63 km

Celkovo chôdza

5

Počet jázd

2,34 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Vranov nad Topľou
Štatutárny zástupca
Ing. Ján Ragan
Počet obyvateľov
20 955
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 4
Najazdených km/účastníka
2,16 km
Koordinátor mesta
Anna Ungrádyová
Telefónne číslo
0907550656
VÚC
Prešovský kraj

17,66 km

Celkovo verejnou dopravou

10

Počet jázd

2,98 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Vranov nad Topľou
Štatutárny zástupca
Ing. Ján Ragan
Počet obyvateľov
20 955
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 4
Najazdených km/účastníka
4,41 km
Koordinátor mesta
Anna Ungrádyová
Telefónne číslo
0907550656
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2023