Vrbové

10 333,75 km

Celkovo na bicykli

1 723

Počet jázd

2 583,44 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Vrbové
Štatutárny zástupca
JUDr. Štefan Kubík
Počet obyvateľov
5 698
Registrovaných tímov/účastníkov
21 / 73
Najazdených km/účastníka
141,56 km
Koordinátor mesta
Mgr. Vladimír Strečanský
Telefónne číslo
-
VÚC
Trnavský kraj

245,45 km

Celkovo chôdza

213

Počet jázd

66,52 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Vrbové
Štatutárny zástupca
JUDr. Štefan Kubík
Počet obyvateľov
5 698
Registrovaných tímov/účastníkov
21 / 73
Najazdených km/účastníka
3,36 km
Koordinátor mesta
Mgr. Vladimír Strečanský
Telefónne číslo
-
VÚC
Trnavský kraj

2 778,45 km

Celkovo verejnou dopravou

100

Počet jázd

469,56 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Vrbové
Štatutárny zástupca
JUDr. Štefan Kubík
Počet obyvateľov
5 698
Registrovaných tímov/účastníkov
21 / 73
Najazdených km/účastníka
38,06 km
Koordinátor mesta
Mgr. Vladimír Strečanský
Telefónne číslo
-
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2023