Žarnovica

2 849,16 km

Celkovo na bicykli

236

Počet jázd

712,29 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Žarnovica
Štatutárny zástupca
Ing. Alena Kazimírová
Počet obyvateľov
5 786
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 14
Najazdených km/účastníka
203,51 km
Koordinátor mesta
Michaela Vlčková
Telefónne číslo
-
VÚC
Banskobystrický kraj

34,75 km

Celkovo chôdza

5

Počet jázd

9,42 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Žarnovica
Štatutárny zástupca
Ing. Alena Kazimírová
Počet obyvateľov
5 786
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 14
Najazdených km/účastníka
2,48 km
Koordinátor mesta
Michaela Vlčková
Telefónne číslo
-
VÚC
Banskobystrický kraj

448,37 km

Celkovo verejnou dopravou

10

Počet jázd

75,77 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Žarnovica
Štatutárny zástupca
Ing. Alena Kazimírová
Počet obyvateľov
5 786
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 14
Najazdených km/účastníka
32,03 km
Koordinátor mesta
Michaela Vlčková
Telefónne číslo
-
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2023