Žiar nad Hronom

3 412,59 km

Celkovo na bicykli

680

Počet jázd

853,15 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Žiar nad Hronom
Štatutárny zástupca
Mgr. Peter Antal
Počet obyvateľov
17 246
Registrovaných tímov/účastníkov
17 / 38
Najazdených km/účastníka
89,81 km
Koordinátor mesta
Katarína Reiterová
Telefónne číslo
-
VÚC
Banskobystrický kraj

3,41 km

Celkovo chôdza

1

Počet jázd

0,92 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Žiar nad Hronom
Štatutárny zástupca
Mgr. Peter Antal
Počet obyvateľov
17 246
Registrovaných tímov/účastníkov
17 / 38
Najazdených km/účastníka
0,09 km
Koordinátor mesta
Katarína Reiterová
Telefónne číslo
-
VÚC
Banskobystrický kraj

322,38 km

Celkovo verejnou dopravou

28

Počet jázd

54,48 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Žiar nad Hronom
Štatutárny zástupca
Mgr. Peter Antal
Počet obyvateľov
17 246
Registrovaných tímov/účastníkov
17 / 38
Najazdených km/účastníka
8,48 km
Koordinátor mesta
Katarína Reiterová
Telefónne číslo
-
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2023