Zlaté Moravce

12 772,84 km

Celkovo na bicykli

2 251

Počet jázd

3 193,21 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Zlaté Moravce
Štatutárny zástupca
PaedDr. Dušan Husár
Počet obyvateľov
11 811
Registrovaných tímov/účastníkov
36 / 127
Najazdených km/účastníka
100,57 km
Koordinátor mesta
Stanislava Hudáková
Telefónne číslo
-
VÚC
Nitriansky kraj

750,77 km

Celkovo chôdza

393

Počet jázd

203,46 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Zlaté Moravce
Štatutárny zástupca
PaedDr. Dušan Husár
Počet obyvateľov
11 811
Registrovaných tímov/účastníkov
36 / 127
Najazdených km/účastníka
5,91 km
Koordinátor mesta
Stanislava Hudáková
Telefónne číslo
-
VÚC
Nitriansky kraj

778,84 km

Celkovo verejnou dopravou

101

Počet jázd

131,62 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Zlaté Moravce
Štatutárny zástupca
PaedDr. Dušan Husár
Počet obyvateľov
11 811
Registrovaných tímov/účastníkov
36 / 127
Najazdených km/účastníka
6,13 km
Koordinátor mesta
Stanislava Hudáková
Telefónne číslo
-
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2023