Banská Bystrica

0 km

Celkovo na bicykli

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Banská Bystrica
Štatutárny zástupca
MUDr. Ján Nosko
Počet obyvateľov
74 590
Registrovaných tímov/účastníkov
117 / 375
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Mária Galková
Telefónne číslo
+421 484 330 628
VÚC
Banskobystrický kraj

0 km

Celkovo chôdza

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Banská Bystrica
Štatutárny zástupca
MUDr. Ján Nosko
Počet obyvateľov
74 590
Registrovaných tímov/účastníkov
117 / 375
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Mária Galková
Telefónne číslo
+421 484 330 628
VÚC
Banskobystrický kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Banská Bystrica
Štatutárny zástupca
MUDr. Ján Nosko
Počet obyvateľov
74 590
Registrovaných tímov/účastníkov
117 / 375
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Mária Galková
Telefónne číslo
+421 484 330 628
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2024