Beluša

0 km

Celkovo na bicykli

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Beluša
Štatutárny zástupca
Ján Prekop
Počet obyvateľov
6 169
Registrovaných tímov/účastníkov
19 / 69
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Petra Martišová
Telefónne číslo
+421 910 775 552
VÚC
Trenčiansky kraj

0 km

Celkovo chôdza

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Beluša
Štatutárny zástupca
Ján Prekop
Počet obyvateľov
6 169
Registrovaných tímov/účastníkov
19 / 69
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Petra Martišová
Telefónne číslo
+421 910 775 552
VÚC
Trenčiansky kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Beluša
Štatutárny zástupca
Ján Prekop
Počet obyvateľov
6 169
Registrovaných tímov/účastníkov
19 / 69
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Petra Martišová
Telefónne číslo
+421 910 775 552
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2024