Bratislava

0 km

Celkovo na bicykli

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bratislava
Štatutárny zástupca
Ing. arch. Matúš Vallo
Počet obyvateľov
476 922
Registrovaných tímov/účastníkov
38 / 98
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Kristína Kováčová
Telefónne číslo
+421 904 149 859
VÚC
Bratislavský kraj

0 km

Celkovo chôdza

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bratislava
Štatutárny zástupca
Ing. arch. Matúš Vallo
Počet obyvateľov
476 922
Registrovaných tímov/účastníkov
38 / 98
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Kristína Kováčová
Telefónne číslo
+421 904 149 859
VÚC
Bratislavský kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bratislava
Štatutárny zástupca
Ing. arch. Matúš Vallo
Počet obyvateľov
476 922
Registrovaných tímov/účastníkov
38 / 98
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Kristína Kováčová
Telefónne číslo
+421 904 149 859
VÚC
Bratislavský kraj

Výsledky pre rok 2024