Dolný Kubín

0 km

Celkovo na bicykli

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Dolný Kubín
Štatutárny zástupca
Ing.Ján Prílepok
Počet obyvateľov
17 720
Registrovaných tímov/účastníkov
65 / 231
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Vladimír Adamec
Telefónne číslo
+421 917 871 541
VÚC
Žilinský kraj

0 km

Celkovo chôdza

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Dolný Kubín
Štatutárny zástupca
Ing.Ján Prílepok
Počet obyvateľov
17 720
Registrovaných tímov/účastníkov
65 / 231
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Vladimír Adamec
Telefónne číslo
+421 917 871 541
VÚC
Žilinský kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Dolný Kubín
Štatutárny zástupca
Ing.Ján Prílepok
Počet obyvateľov
17 720
Registrovaných tímov/účastníkov
65 / 231
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Vladimír Adamec
Telefónne číslo
+421 917 871 541
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2024