Dubnica nad Váhom

0 km

Celkovo na bicykli

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Dubnica nad Váhom
Štatutárny zástupca
Mgr. et Mgr. Peter Wolf
Počet obyvateľov
22 023
Registrovaných tímov/účastníkov
35 / 121
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Mgr. Annamária Duvačová
Telefónne číslo
+421 902 866 844
VÚC
Trenčiansky kraj

0 km

Celkovo chôdza

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Dubnica nad Váhom
Štatutárny zástupca
Mgr. et Mgr. Peter Wolf
Počet obyvateľov
22 023
Registrovaných tímov/účastníkov
35 / 121
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Mgr. Annamária Duvačová
Telefónne číslo
+421 902 866 844
VÚC
Trenčiansky kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Dubnica nad Váhom
Štatutárny zástupca
Mgr. et Mgr. Peter Wolf
Počet obyvateľov
22 023
Registrovaných tímov/účastníkov
35 / 121
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Mgr. Annamária Duvačová
Telefónne číslo
+421 902 866 844
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2024