Humenné

0 km

Celkovo na bicykli

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Humenné
Štatutárny zástupca
PhDr. Ing. Miloš Meričko
Počet obyvateľov
30 450
Registrovaných tímov/účastníkov
17 / 53
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Peter Mižák
Telefónne číslo
+421 577 863 239
VÚC
Prešovský kraj

0 km

Celkovo chôdza

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Humenné
Štatutárny zástupca
PhDr. Ing. Miloš Meričko
Počet obyvateľov
30 450
Registrovaných tímov/účastníkov
17 / 53
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Peter Mižák
Telefónne číslo
+421 577 863 239
VÚC
Prešovský kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Humenné
Štatutárny zástupca
PhDr. Ing. Miloš Meričko
Počet obyvateľov
30 450
Registrovaných tímov/účastníkov
17 / 53
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Peter Mižák
Telefónne číslo
+421 577 863 239
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2024