Kolárovo

0 km

Celkovo na bicykli

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Kolárovo
Štatutárny zástupca
Ing. Béla Halász - primátor mesta
Počet obyvateľov
10 470
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 4
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Marta Kürtiová
Telefónne číslo
+421 357 900 924
VÚC
Nitriansky kraj

0 km

Celkovo chôdza

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Kolárovo
Štatutárny zástupca
Ing. Béla Halász - primátor mesta
Počet obyvateľov
10 470
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 4
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Marta Kürtiová
Telefónne číslo
+421 357 900 924
VÚC
Nitriansky kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Kolárovo
Štatutárny zástupca
Ing. Béla Halász - primátor mesta
Počet obyvateľov
10 470
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 4
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Marta Kürtiová
Telefónne číslo
+421 357 900 924
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2024