Komárno

0 km

Celkovo na bicykli

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Komárno
Štatutárny zástupca
Béla Keszegh
Počet obyvateľov
32 287
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 18
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Béla Keszegh
Telefónne číslo
+421 902 900 015
VÚC
Nitriansky kraj

0 km

Celkovo chôdza

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Komárno
Štatutárny zástupca
Béla Keszegh
Počet obyvateľov
32 287
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 18
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Béla Keszegh
Telefónne číslo
+421 902 900 015
VÚC
Nitriansky kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Komárno
Štatutárny zástupca
Béla Keszegh
Počet obyvateľov
32 287
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 18
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Béla Keszegh
Telefónne číslo
+421 902 900 015
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2024