Levice

0 km

Celkovo na bicykli

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Levice
Štatutárny zástupca
RNDr. Ján Krtík
Počet obyvateľov
31 081
Registrovaných tímov/účastníkov
14 / 34
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Soňa Horská
Telefónne číslo
+421 910 228 745
VÚC
Nitriansky kraj

0 km

Celkovo chôdza

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Levice
Štatutárny zástupca
RNDr. Ján Krtík
Počet obyvateľov
31 081
Registrovaných tímov/účastníkov
14 / 34
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Soňa Horská
Telefónne číslo
+421 910 228 745
VÚC
Nitriansky kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Levice
Štatutárny zástupca
RNDr. Ján Krtík
Počet obyvateľov
31 081
Registrovaných tímov/účastníkov
14 / 34
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Soňa Horská
Telefónne číslo
+421 910 228 745
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2024