Lučenec

0 km

Celkovo na bicykli

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Lučenec
Štatutárny zástupca
PhDr. Alexandra Pivková
Počet obyvateľov
25 364
Registrovaných tímov/účastníkov
7 / 21
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Jozefa Šnúriková
Telefónne číslo
+421 917 392 087
VÚC
Banskobystrický kraj

0 km

Celkovo chôdza

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Lučenec
Štatutárny zástupca
PhDr. Alexandra Pivková
Počet obyvateľov
25 364
Registrovaných tímov/účastníkov
7 / 21
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Jozefa Šnúriková
Telefónne číslo
+421 917 392 087
VÚC
Banskobystrický kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Lučenec
Štatutárny zástupca
PhDr. Alexandra Pivková
Počet obyvateľov
25 364
Registrovaných tímov/účastníkov
7 / 21
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Jozefa Šnúriková
Telefónne číslo
+421 917 392 087
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2024