Malacky

0 km

Celkovo na bicykli

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Malacky
Štatutárny zástupca
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
Počet obyvateľov
18 805
Registrovaných tímov/účastníkov
14 / 49
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Gabriela Bedard
Telefónne číslo
+421 948 183 675
VÚC
Bratislavský kraj

0 km

Celkovo chôdza

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Malacky
Štatutárny zástupca
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
Počet obyvateľov
18 805
Registrovaných tímov/účastníkov
14 / 49
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Gabriela Bedard
Telefónne číslo
+421 948 183 675
VÚC
Bratislavský kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Malacky
Štatutárny zástupca
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
Počet obyvateľov
18 805
Registrovaných tímov/účastníkov
14 / 49
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Gabriela Bedard
Telefónne číslo
+421 948 183 675
VÚC
Bratislavský kraj

Výsledky pre rok 2024