Martin

0 km

Celkovo na bicykli

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Martin
Štatutárny zástupca
Ján Danko
Počet obyvateľov
51 139
Registrovaných tímov/účastníkov
178 / 600
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Miroslava Sedlačková
Telefónne číslo
+421 917 833 545
VÚC
Žilinský kraj

0 km

Celkovo chôdza

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Martin
Štatutárny zástupca
Ján Danko
Počet obyvateľov
51 139
Registrovaných tímov/účastníkov
178 / 600
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Miroslava Sedlačková
Telefónne číslo
+421 917 833 545
VÚC
Žilinský kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Martin
Štatutárny zástupca
Ján Danko
Počet obyvateľov
51 139
Registrovaných tímov/účastníkov
178 / 600
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Miroslava Sedlačková
Telefónne číslo
+421 917 833 545
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2024