Nové Mesto nad Váhom

0 km

Celkovo na bicykli

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nové Mesto nad Váhom
Štatutárny zástupca
Ing. František Mašlonka
Počet obyvateľov
19 355
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 2
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Martin Šebek
Telefónne číslo
+421 908 285 371
VÚC
Trenčiansky kraj

0 km

Celkovo chôdza

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nové Mesto nad Váhom
Štatutárny zástupca
Ing. František Mašlonka
Počet obyvateľov
19 355
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 2
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Martin Šebek
Telefónne číslo
+421 908 285 371
VÚC
Trenčiansky kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nové Mesto nad Váhom
Štatutárny zástupca
Ing. František Mašlonka
Počet obyvateľov
19 355
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 2
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Martin Šebek
Telefónne číslo
+421 908 285 371
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2024