Nové Zámky

0 km

Celkovo na bicykli

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nové Zámky
Štatutárny zástupca
PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD.
Počet obyvateľov
36 781
Registrovaných tímov/účastníkov
- / -
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Jana Krajčí
Telefónne číslo
+421 905 182 500
VÚC
Nitriansky kraj

0 km

Celkovo chôdza

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nové Zámky
Štatutárny zástupca
PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD.
Počet obyvateľov
36 781
Registrovaných tímov/účastníkov
- / -
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Jana Krajčí
Telefónne číslo
+421 905 182 500
VÚC
Nitriansky kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nové Zámky
Štatutárny zástupca
PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD.
Počet obyvateľov
36 781
Registrovaných tímov/účastníkov
- / -
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Jana Krajčí
Telefónne číslo
+421 905 182 500
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2024