Partizánske

6 066,52 km

Celkovo na bicykli

1 287

Počet jázd

1 516,75 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Partizánske
Štatutárny zástupca
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
Počet obyvateľov
20 871
Registrovaných tímov/účastníkov
27 / 94
Najazdených km/účastníka
64,54 km
Koordinátor mesta
Igor Fábry
Telefónne číslo
+421 918 617 982
VÚC
Trenčiansky kraj

303,78 km

Celkovo chôdza

96

Počet jázd

82,32 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Partizánske
Štatutárny zástupca
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
Počet obyvateľov
20 871
Registrovaných tímov/účastníkov
27 / 94
Najazdených km/účastníka
3,23 km
Koordinátor mesta
Igor Fábry
Telefónne číslo
+421 918 617 982
VÚC
Trenčiansky kraj

372,79 km

Celkovo verejnou dopravou

55

Počet jázd

63,01 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Partizánske
Štatutárny zástupca
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
Počet obyvateľov
20 871
Registrovaných tímov/účastníkov
27 / 94
Najazdených km/účastníka
3,97 km
Koordinátor mesta
Igor Fábry
Telefónne číslo
+421 918 617 982
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2024