Partizánske

0 km

Celkovo na bicykli

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Partizánske
Štatutárny zástupca
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
Počet obyvateľov
20 871
Registrovaných tímov/účastníkov
6 / 20
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Igor Fábry
Telefónne číslo
+421 918 617 982
VÚC
Trenčiansky kraj

0 km

Celkovo chôdza

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Partizánske
Štatutárny zástupca
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
Počet obyvateľov
20 871
Registrovaných tímov/účastníkov
6 / 20
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Igor Fábry
Telefónne číslo
+421 918 617 982
VÚC
Trenčiansky kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Partizánske
Štatutárny zástupca
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
Počet obyvateľov
20 871
Registrovaných tímov/účastníkov
6 / 20
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Igor Fábry
Telefónne číslo
+421 918 617 982
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2024