Piešťany

0 km

Celkovo na bicykli

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Piešťany
Štatutárny zástupca
Mgr. Peter Jančovič PhD.
Počet obyvateľov
27 057
Registrovaných tímov/účastníkov
27 / 95
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Mgr. Marta Ladická
Telefónne číslo
+421 948 126 301
VÚC
Trnavský kraj

0 km

Celkovo chôdza

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Piešťany
Štatutárny zástupca
Mgr. Peter Jančovič PhD.
Počet obyvateľov
27 057
Registrovaných tímov/účastníkov
27 / 95
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Mgr. Marta Ladická
Telefónne číslo
+421 948 126 301
VÚC
Trnavský kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Piešťany
Štatutárny zástupca
Mgr. Peter Jančovič PhD.
Počet obyvateľov
27 057
Registrovaných tímov/účastníkov
27 / 95
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Mgr. Marta Ladická
Telefónne číslo
+421 948 126 301
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2024