Prievidza

0 km

Celkovo na bicykli

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Prievidza
Štatutárny zástupca
JUDr. Katarína Macháčková
Počet obyvateľov
43 645
Registrovaných tímov/účastníkov
32 / 105
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Ing. Branislav Michalík
Telefónne číslo
+421 903 501 032
VÚC
Trenčiansky kraj

0 km

Celkovo chôdza

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Prievidza
Štatutárny zástupca
JUDr. Katarína Macháčková
Počet obyvateľov
43 645
Registrovaných tímov/účastníkov
32 / 105
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Ing. Branislav Michalík
Telefónne číslo
+421 903 501 032
VÚC
Trenčiansky kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Prievidza
Štatutárny zástupca
JUDr. Katarína Macháčková
Počet obyvateľov
43 645
Registrovaných tímov/účastníkov
32 / 105
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Ing. Branislav Michalík
Telefónne číslo
+421 903 501 032
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2024