Púchov

0 km

Celkovo na bicykli

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Púchov
Štatutárny zástupca
JUDr. Katarína Heneková M.B.A.
Počet obyvateľov
17 068
Registrovaných tímov/účastníkov
18 / 59
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Vladimír Ozimý
Telefónne číslo
+421 907 647 790
VÚC
Trenčiansky kraj

0 km

Celkovo chôdza

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Púchov
Štatutárny zástupca
JUDr. Katarína Heneková M.B.A.
Počet obyvateľov
17 068
Registrovaných tímov/účastníkov
18 / 59
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Vladimír Ozimý
Telefónne číslo
+421 907 647 790
VÚC
Trenčiansky kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Púchov
Štatutárny zástupca
JUDr. Katarína Heneková M.B.A.
Počet obyvateľov
17 068
Registrovaných tímov/účastníkov
18 / 59
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Vladimír Ozimý
Telefónne číslo
+421 907 647 790
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2024