Štúrovo

0 km

Celkovo na bicykli

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Štúrovo
Štatutárny zástupca
Ing. Eugen Szabó
Počet obyvateľov
9 440
Registrovaných tímov/účastníkov
- / -
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Zoltán Tóth
Telefónne číslo
+421 905 244 081
VÚC
Nitriansky kraj

0 km

Celkovo chôdza

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Štúrovo
Štatutárny zástupca
Ing. Eugen Szabó
Počet obyvateľov
9 440
Registrovaných tímov/účastníkov
- / -
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Zoltán Tóth
Telefónne číslo
+421 905 244 081
VÚC
Nitriansky kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Štúrovo
Štatutárny zástupca
Ing. Eugen Szabó
Počet obyvateľov
9 440
Registrovaných tímov/účastníkov
- / -
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Zoltán Tóth
Telefónne číslo
+421 905 244 081
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2024