Trebišov

0 km

Celkovo na bicykli

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Trebišov
Štatutárny zástupca
PhDr. Marek Čižmár
Počet obyvateľov
22 890
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 3
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Anna Dragulová
Telefónne číslo
+421 917 135 880
VÚC
Košický kraj

0 km

Celkovo chôdza

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Trebišov
Štatutárny zástupca
PhDr. Marek Čižmár
Počet obyvateľov
22 890
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 3
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Anna Dragulová
Telefónne číslo
+421 917 135 880
VÚC
Košický kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Trebišov
Štatutárny zástupca
PhDr. Marek Čižmár
Počet obyvateľov
22 890
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 3
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Anna Dragulová
Telefónne číslo
+421 917 135 880
VÚC
Košický kraj

Výsledky pre rok 2024