Žilina

0 km

Celkovo na bicykli

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Žilina
Štatutárny zástupca
Mgr. Peter Fiabáne
Počet obyvateľov
81 219
Registrovaných tímov/účastníkov
174 / 615
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Ľuboš Slebodník
Telefónne číslo
+421 908 918 972
VÚC
Žilinský kraj

0 km

Celkovo chôdza

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Žilina
Štatutárny zástupca
Mgr. Peter Fiabáne
Počet obyvateľov
81 219
Registrovaných tímov/účastníkov
174 / 615
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Ľuboš Slebodník
Telefónne číslo
+421 908 918 972
VÚC
Žilinský kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Žilina
Štatutárny zástupca
Mgr. Peter Fiabáne
Počet obyvateľov
81 219
Registrovaných tímov/účastníkov
174 / 615
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Ľuboš Slebodník
Telefónne číslo
+421 908 918 972
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2024