Slovensko 2024

1 163 109,43 km

Celkovo na bicykli

145 452

Počet jázd

290 791,93 kg CO2

Ušetrené CO2

4 327

Registrovaných tímov

14 774

Registrovaných účastníkov

78,68 km

Najazdených km/účastníka

62 024,17 km

Celkovo chôdza

33 872

Počet jázd

16 808,71 kg CO2

Ušetrené CO2

4 327

Registrovaných tímov

14 774

Registrovaných účastníkov

4,20 km

Najazdených km/účastníka

437 088,92 km

Celkovo verejnou dopravou

23 993

Počet jázd

73 868,04 kg CO2

Ušetrené CO2

4 327

Registrovaných tímov

14 774

Registrovaných účastníkov

29,57 km

Najazdených km/účastníka

Registrované samosprávy

96

Výsledky pre rok 2024