Slovensko 2024

1 150 900,05 km

Celkovo na bicykli

143 779

Počet jázd

287 739,39 kg CO2

Ušetrené CO2

4 327

Registrovaných tímov

14 774

Registrovaných účastníkov

77,86 km

Najazdených km/účastníka

61 246,88 km

Celkovo chôdza

33 415

Počet jázd

16 598,07 kg CO2

Ušetrené CO2

4 327

Registrovaných tímov

14 774

Registrovaných účastníkov

4,14 km

Najazdených km/účastníka

431 956,27 km

Celkovo verejnou dopravou

23 717

Počet jázd

73 000,63 kg CO2

Ušetrené CO2

4 327

Registrovaných tímov

14 774

Registrovaných účastníkov

29,22 km

Najazdených km/účastníka

Registrované samosprávy

96

Výsledky pre rok 2024